Dopis pana Konzula Pitela o přeměně Generálního konzulátu na Konzulát ČR v Sydney

09.10.2010 11:13

Bohužel je to maximální kvalita. Na požádání mohu zaslat na váš mail. 

—————

Zpět