Narazil jsem na zajímavý článek

01.04.2009 02:57

 Odhalení skrytého jazyka farmaceutického průmyslu a lékařů.. jak se bránit?

 

Odhalení

 

Mike Adams

 

Lékaři a farmaceutické společnosti používajímanipulaci pacientů za účelem dotlačit je k práškům, na operační stůl a k chemoterapiím „skrytý jazykový kód“. Naučte se ho odhalit, a jak se bránit proti skryté manipulaci moderní medicínou.

 

Po jedné loňské přednášce o léčbě prostřednictvím výživy v Los Angeles za mnou přišla malá křehká žena. Slabým chraptivým hlasem mi sdělila, že má přednáška byla úplně zavádějící. Povídala, že cukrovka nebo rakovina není léčitelná, a že je nemorální dávat lidem byt' i špetku naděje, že by snad mohli udolat tato onemocnění.

Ta paní trpěla na cukrovku typu 1 a říkala jí„moje cukrovka". Léky, které bere pro hormonální rovnováhu popisovala jako „moje léky", a mluvila i o zdraví svých kostí s tím, že její kosti udělala křehkými choroba jménem „osteoporóza". 

Najednou jsem si uvědomil, že na její volbě slov je cosi zvláštního. Zdraví lidé tímto způsobem nikdy nemluví... Skoro jakoby hovořila nějakým podivným cizím jazykem, jemuž ji naučili lékaři - jazykem, který ji držel v mucholapce systému lékařské kontroly. A pak mi to došlo: přijala nový jazyk, slovník lidí obětovaných chorobám, což prakticky zaručuje, že už zůstane navždy nemocná! Vlastnictví choroby („moje" cukrovka), přivlastňovací prohlášení při zmínkách o lécích („moje" léky), víra v existenci stavu nazývaného osteoporóza, který jí způsobuje křehnutí kostí ... to vše jsou součásti nového jazyka, sloužícího k prosazení víry v nutnost sebeobětování, jemuž pacienty učí lékaři a zdravotnické orgány! Mohli bychom tomu říkat třeba „lékařský psychoblábol" nebo slovnízásobu působící„proti zvyšování vlastní kvalifikace".

Nakonec jsem dospěl k odhalení, že se jedná o součásti sofistikované lingvistické techniky užívané lékaři, žurnalisty a zdravotními úřady - techniky založené na možnosti přeprogramovat lidskou mysl pomocí takřka nezjistitelných jazykových triků, úskoků a lstí. Začal jsem tomu říkat „skrytý jazykový kód" moderní medicíny. V tomto článku chci vyprávět o tomto objevu a o tom, jak jsou tyto jazykové kódy používány. S využitím pravidel reverzního inženýrství jsem je podrobil rozboru a následně vytvořil sadu obranných strategií, jimiž je můžete úspěšně zneškodnit.

 

Odhalení skrytých jazykových kódů užívaných v moderní medicíně

Jakmile jsem se vrátil z Los Angeles, vtrhl jsem do své knihovny digitalizovaných knih o zdravotnictví. Jsem asi jediný člověk na světě, který osobně naskenoval úplné texty více než 1200 knih o zdravotnictví, včetně lékařských encyklopedií a referenčních příruček, takže mám k dispozici největší soukromou digitální knihovnu v tomto oboru na světě.

Za použití výkonného vyhledávacího programu, na nějž často spoléhám, když připravuji podklady pro články, jsem začal zkoumat jazykové vzory projevů pacientů, kteří se dostali do kontaktu se západními lékaři.

 

Co jsem přitom zjistil je neuvěřitelné...

Než se pacienti kvůli nějakým zdravotním potížím dostanou do kontaktu se západními lékaři, znepokojují je jen jakési obtížné symptomy. Zpravidla si myslí, že v pozadí těchto symptomů je jakási fyziologická příčina, a že se jedná o reverzibilní stav. Po kontaktu se západními lékaři se však všechno změní! Jejich víra je náhle zlomena, a od tohoto okamžiku jsou přesvědčeni o tom, že mají jakousi „chorobu" (s odborně znějícím latinským názvem), a že tato choroba může být „zvládnuta" pouze léky nebo chirurgicky, jinak je nevyléčitelná.

Jejich přistup k těmto nemocem se posune od původně distancovaného pohledu na příznaky do roviny osobního vlastnictví. Kdyby například původně pociťovali příznaky žízně a lehkou rýmu, hovořili by o těchto symptomech jako o dvou různých věcech separovaných od definice jejich vlastního já (neoznačovali by se za „nemocné žízní"). Avšak po návštěvě lékaře začnou souboru dříve nesouvisejících symptomů ihned přiřazovat společné pojmenování („diabetes") a převezmou tuto domnělou chorobu do osobního vlastnictví; zmiňují se tom jako o „mé cukrovce" nebo se označují za „diabetiky".

Co se stalo? Jak mohl kontakt s lékaři způsobit, že tito lidé natolik změnili způsob vyjadřování, svá přesvědčeni a svoje jednání, co se týče onemocnění? A proč pak náhle jsou plní beznaděje, a bez víry v nějakou šanci na zvrat v postupu onemocnění, nebo zdravotního stavu?

 

Jak to účinkuje, aneb virus v mysli

To, co vám chci odhalit vás určitě vyděsí. Asi tomu raději nebudete chtít uvěřit. Musím vás varovat, že jen velmi málo lidí je skutečné připraveno akceptovat, že se v našem moderním lékařském systému něco takového děje, ale jak brzy uvidíte, je to stoprocentní a ověřitelná pravda.

Objevil jsem, že lékaři prostřednictvím jazyka, jehož užívají, roznášejí určitou formu infekční choroby. Odborně bychom to možná mohli nazvat „virem v mysli". Tento virus je extrémně nebezpečný a nakažlivý. Může přeskočit z jedné osoby na jinou tak snadno, že už jediná návštěva u lékaře způsobí, že je jim nakažena většina zákazníků, kteří pak trpí infekčním onemocněním mysli, jazyka i myšlenkových procesů.

Symptomy této infekce zahrnují posun jazykových vzorců, zaujetí pozice sebeobětování, poddávání se lékařským radám a úplné opuštění všech snah o samostatné rozhodování o vlastní osobě. Jinak řečeno, z lidí podlehnuvších tomuto viru v mysli se stávají zoufalé oběti, které pak už jen doslovně recyklují lékařské žvanění v plné víře, že nemoc není důsledek kauzativních vlivů, ale dílem osudu nebo náhody.

Řečeno bez obalu: stanou se z nich perfektní oběti zužitkovatelné farmaceutickým a rakovinovým průmyslem!

Odkud se tento virus v mysli vlastně rozšířil? Později jsem zjistil, že se přenáší od člověka k člověku prostřednictvím skrytých jazykových kódů, které jsou nedílnou součástí moderní medicíny. Tyto kódy u lidí extrémně efektivně formují myšlenky, přesvědčení a dokonce i slovní zásobu.

Zdálo se to beznadějné, ale nakonec se ukázalo, že i proti tomu existuje obrana: po rozsáhlém lingvistickém výzkumu jsem přišel na to, co byste pravděpodobné k smrti rádi také věděli: působení skrytého jazykového kódu je prolomitelné. A zjistil jsem i jak. Budu vám vyprávět o tom, jak jsem přišel na to jak prolomit tyto jazykové kódy a pak vytvořil dvanáctihodinový kurs, v němž odhaluji odkrytá tajemství, společně se spolehlivými strategiemi jak se proti tomu bránit.

 

Jazykové kódy o nichž kúra pojednává zahrnují například tyto aspekty:

- přivlastnění léčby

- vnucené přivlastnění léčby

- identita onemocnění

- vlastnictví choroby

- logické vazby

- zmatek v pojmech

- lékařský determinizmus

- vzájemné verbování

- klamný výběr

- iluze zhušťování času

Názvy těchto skrytých jazykových kódů vám budou připadat cizí. To proto, že jsem je pojmenoval sám. Pokud vím, předtím tento lingvistický fenomén ještě nikdo nikdy nezkoumal, natož zdokumentoval. Dal jsem jim tedy jména, která dávala smysl.

Úplná lingvistická schémata jsou objasněna v kurzu The lllusion of Disease (Iluze onemocnění). Ale povězme si více o tom, jak jsem popsané jazykové kódy postupně objevoval...

 

Prolomení tajemství jazykových kódů moderní medicíny

Neurolingvistické programování (NLP) je technika užívající jazyka k vyvolání trvalé změny mysli. Je to odvětví neurologie, které vytvořili John Grinder a Richard Bandler, jímž se dnes zabývá prakticky každý, kdo se zabývá odbytem, přesvědčováním a marketingem.

Většina lidí si neuvědomuje, že NLP je základem tajemství jazykových kódů užívaných farmaceutickými společnostmi, zdravotnickými úřady a pilulky podbízejících lékařů infikujících mysli zákazníků (pak už jen pacientů) svými nebezpečnými (a falešnými) představami o zdraví a nemoci.

K dekódování těchto jazykových modelů patří nutnost umět je rozpoznat. Zakoupil jsem si tedy více než padesát knih o NLP, prostudoval všechno od současných autorit v tomto oboru, včetně jazykových vzorů, které užívá hypnotizér Milton Erickson. Potom jsem všechny pečlivě stránku po stránce naskenoval do své digitální knihovny.

Aby bylo možné provést reverzní inženýrství jazyka moderní medicíny, strávil jsem více než sto hodin psaním softwarového kódu k porovnávání jazykových struktur NLP se slovníkem jazyka užívaného lékaři a autory lékařských spisů. To, co jsem pak zjistil bude jistě představovat těžkou ránu pro vaše smýšlení...

Lékaři používají manipulativni jazykové vzorce „ovlivňovacímatrice" k vymývání mozků pacientů!

To mne nemálo udivilo. Nikdy jsem neočekával, že narazím na tak výraznou shodu mezi lékaři užívaným jazykem a vzory lingvistické hypnózy, používané hypnotizéry a mistry ovlivňování k ovládání lidi,... „

V podstatě jsem objevil, že lékaři takto „hypnotizují" a „vymývajímozky" svých zákazníků, aby jim vštípili chorobnou mentalitu pacientů!

Ale zdaleka to nejsou jen lékaři. Podřídil jsem stejné lingvistickéanalýze články sepsanéžurnalisty předních tiskovin a zjistil, že tutéž hypnózu používají i autoři a žurnalisté v každém větším časopisu, deníku, i na konvenčních webových stránkách zabývajících se zdravím po celém světě! USA Today, Washington Post, Newsweek, Time, CNN, Fox News... Všude používají těchto manipulačních jazykových šablon, jimiž se pokoušejí polapit mysl veřejnosti do pasti plné chorob a onemocnění. Zdůrazňuji, že tyto jazykovéšablony jsou opravdu všude!

Celé zdravotnické společenství - včetně lékařů, lékařských žurnálů, žurnalistů píšících o zdravotnictví a státní zdravotnické útvary - ti všichni spoluúčinkují ve velikém schématu vymývání mozku založeném na skrytých jazykových kódech moderní medicíny. Zjistil jsem, že nemůžete hovořit s lékařem ani třicet sekund, aniž byste zaslechli, že použil jednoho nebo více těchto jazykových kódů.

Je třeba říct, že drtivá většina lékařů užívá těchto kódůnevědomky, aniž by to tušili! Nesnaží se vám vymýt mozek vědomě. Většina z nich možná ani netuší, že tyto kódy existují. Je tomu tak proto, že si je osvojili na lékařské fakultě, protože jsou to stejné jazykové vzory, které tam použili k výplachu jejich vlastních mozků. Pak to už je jediný způsob, jakým se ve svém oboru umí vyjadřovat... nemohou jinak, než to použít!

Jistě nepřekvapí, že toto schéma vymývání mozku je v konečném důsledku vysoce ziskové. Nechává lidi například věřit ve fiktivní nemoci, prázdným slibům o kvalitách předražených chemických prášků a absurdním prohlášením o účinnosti „preventivní chirurgie" a očkování proti chřipce. Povšiml jsem si, že v tomto kruhovém vymývání mozku jsme chyceni prakticky všichni, včetně mnoha lidí z oblasti přírodní medicíny.

Vynořila se tedy naléhavá otázka: Existuje nějaký způsob, jak lidi probudit z hypnózy a vrátit jim kontrolu nad vlastními názory v otázkách souvisejících se zdravím? Naštěstí se ukázalo, že ANO.

 

Reverze utajených kódů k vymývání mozku

Pomocí zmíněné lingvistické analýzy jsem rozborem doslova miliónůslov z článků souvisejících se zdravím dokázal dešifrovat tajemství jazykových kódů a vytvořit „mentální firewall" sloužící k jejich odblokování.

Pak vznikla série dvanácti namluvených přednášek na CD s názvem The lllusion of Disease, v nichž detailně demonstruji a objasňuji funkci systému mentální sebeobrany. Tyto přednášky vyšly pod stejným názvem i v knižní formě. Společněs CD s přednáškami si ji jako sadu pod stejným názvem můžete objednat u nakladatelství Truth Publishing: https://www.truthpublishing.com/ProductDetails.asp?ProductCode=CD-CAT21492

The lllusion of Disease obsahuje postup, jak vymanit mysl z otroctví moderní medicíny; je návodem jak uniknout z osidel lékařské kontroly myšlení.

Po přečtení knihy nebo poslechu CD se vášživot radikálně změní, protože vám z mozku zmizí propaganda Big Pharma a celého zdravotnického průmyslu. Je to přirozená léčba napadení lingvistickými viry, jimiž vám nakazili mysl. Jakmile ji jednou absolvujete, už nikdy neposkytnete sluch jejich blábolu a plkům.

Musím ale zájemce o tuto kúru předem varovat. Zakusit změnu mysli, kterou přináší, není zážitek vhodný pro každého. Pro mnohé je pohodlnější držet se iluzí o chorobě a nutnosti sebeobětování. Ztotožňují se s nemocí jako součástí sebe sama a nemají odvahu nekompromisněčelit světu, bez pomocného štítku s vhodnou chorobou uspokojivě vysvětlující jejich problémy. Co říkám je sice tvrdé, ale je to pravda.

Pro vzácné jedince požadující opravdovou svobodu - včetně svobody mysli - je to ovšem ta nejpoučnější sbírka informací, kterou mohou nalézt. Je to příručka k mentálnímu osvobození z lingvistických pout moderní medicíny.

 

Co se dozvíte

·            Jak se úplné ochránit proti všem záludným jazykovým kódům užívaným lékaři k prospěchu a vykořisťování.

·            Že věci jako rakovina, cukrovka, onemocnění srdce, řídnutí kostí, deprese a další„choroby" ve skutečnosti vůbec neexistují. Třebaže symptomy pod těmito názvy JSOU reálné, tyto nemoci nejsou samy o sobě nic jiného, než mentální konstrukce vypracované v myslích lékařů a prodavačů farmaceutických společností.

·            Top Ten nejoblíbenějších způsobů, jak lékaři využívají manipulativní slovní zásoby k tomu, aby pacientům vnutili nebezpečné - často smrtící - léčebné procedury.

·Jak se bránit proti jazyku obětí, užívanému lidmi v našem okolí: rodinou, přáteli, spolupracovníky a lékaři.

·            Čtyři úrovně nemocí, jak mohou skryté jazykové kódy překlenout skeptické myšlení a o použití tajných lingvistických taktik k úplné změně vašeho přesvědčení, aniž byste o této manipulaci měli sebemenší tušení.

·Jak to obrátit a využít sám na sobě těchto jazykových kódů pozitivním způsobem a vrátit se ke zdraví, volnosti a spontánnímu léčení vlastního těla.

·Deset nejnebezpečnějších varovných slov dokladujících, že vás lékař nebo zdravotnické zařízení manipuluje.

·Jak moderní medicína využívá autoritativních symbolů k skrytému ovlivňování rozhodování pacientů.

·Jak lze vyléčit prakticky veškerá onemocnění bez léků a operací.

·Jak lékaři používají odborně znějících latinských názvů chorob, aby tak pacienty zmátli planým lékařským žvaněním při pokusu vyřadit jejich logické rozhodovacíprocesy.

·Jak změnit váš jazyk a slovník od pozice jednoho z obětovaných na úroveňčlověka zplnomocněného k svobodě a sebeurčení.

·Jak lékaři důmyslně využívají manipulace s časovými přehledy, aby vás přesvědčili, že se nemoc v lidském těle objeví sama, jen tak, bez příčiny.

·Jak se „odnálepkovat" a uvolnit si mysl od víry v obětovanost chorobě.

·            Jak lékaři „prodávají" chemoterapie a chirurgické zákroky, i když přitom tvrdí, že vás jen „informují" o vašich možnostech

·            Pravda o kultu kolem farmakologie,a proč víra lékařů v její přípravky ze všeho nejvíce připomíná náboženství kolem jakéhosi kultu.

·            Proč je už„vyšetření" nemoci ve skutečnosti podvodným náborem pro léčbu, a jak se vyvarovat tomu, abyste jim nesedli na lep.

·            Jak moderní medicína úmyslně zkresluje statistiky aby vznikl dojem, že nebezpečné drogy umí dělat zázraky.

·            Proč jsou mamogramy jednou z čelných příčin rakoviny v dnešní Americe, a proč by si ženy téměř nikdy neměly nechat udělat mamogram.

·            Proč si většina zákazníků zdravotnictví nedokáže uvědomit, jak důkladně jim moderní medicína vymyla mozek svými skrytými jazykovými kódy.

·            Jak lékaři a chirurgové zneužívají strach jako mocný nástroj k náboru klientů za účelem zvýšení svých příjmů, ačkoli přitom mrzačí pacienty léčebně neopodstatněnými procedurami.

·            Jak vaše reálné zážitky filtrují vštěpované víry, které vám nakonec v mysli zformují něco, co začnete považovat za „realitu”.

·            Jak přepsat svůj životní scénář na nejhlubšíúrovni vlastního přesvědčení.

·            Mnoho zákazníků zdravotnictví podléhá autohypnóze! Slova, která slyšíte, "a pak sami opakujete” jsou nejmocnějším ztvárněním víry a jejích tělesných důsledků.

... zmíněný audiokurs obsahuje mnohem více a je to opravdu příliš mnoho, aby to zde bylo možné vyjmenovat.

 

 

 

Symptomy jsou skutečné; názvy nemocí jsou fikce

Mějte prosím na paměti, že netvrdím, že by zdravotní příznaky, které lidé zakoušejí, nebyly reálné. Určitě jsou! (Když máte úraz hlavy, tak ho prostě máte!) Ale názvy chorob, včetně výkladů užívaných k jejich charakterizaci a popisu ve světě moderní medicíny, nejsou nic víc než smyšlenky; modely falešné reality sdílené konvenčními lékaři.

Odborně vzato trpí konvenční lékaři masovou halucinací, v níž pro ně onemocnění, jako třeba osteoporóza, představují jakési reálné samostatné entity, které skotačí okolo a vyvolávajísymptomy onemocnění (jako křehnutí kostí).

To je zčásti příčinou toho proč výsledky systému modernízdravotní péče přinášejí taková zklamání: míra degenerativních onemocnění je vyšší než kdy předtím. Křivka užívánífarmaceutických drog už dávno prorazila strop, náklady na zdravotní pojištění vylétly až do nebe a rodiny a celé národy a země jsou na mizině kvůli nákladům na zdravotní péči, které se vymkly kontrole.

Povězme si to upřímně - náš moderní zdravotnický systém je prostě nefunkční. Je tomu tak proto, že vychází z modelu fiktivní reality propagované užíváním skrytých jazykových kódů.

Z neviditelného vězení nelze uniknout. Nejdůmyslnější formou kontroly myšlení je taková, která lidi učí, jak se sami zotročit... (a poté chránit vlastní mentální vězení!) To je cílem skrytých kódů: donutit lidi aby zotročili sami sebe prostřednictvím vymývání mozku obratným lékařským žvaněním, zvěstujícím posvátnou nevyhnutelnost sebeobětování.

 

Nemáte náhodou manipulací moderní medicíny až nad hlavu? The lllusion of Disease vás naučí jak se vymanit z modelu falešné zdravotnické reality, do níž jste byli vtaženi defektním systémem zdravotní péče. Dostanete se z mentální pasti, v níž byste jinak zůstali uvězněni do konce života.

 

 

článek publikoval časopis WM magazín

 

=============================================================================================

 

Bron napsal: " Nejzajímavější na článku je to, jak se autor snaží prodat pár cedéček pochybné kvality a že se nestydí publikovat lži typu, že 1200 naskenovaných knih o zdravotnictví je největší databáze na světě . . . "

 

Každého zaujme něco jiného podle toho, jak je naladěn. Na každého udělá stejný článek jiný dojem. Vše záleží na tom, jaké má kdo informace a zda je ochoten přijmout i jiný názor, který není přímo v souladu s jeho vlastním. Tyto stránky jsou otevřeny všem názorům. Proto je vítán každý, kdo chce sdílet informace s ostatníma. Napište 

—————

Zpět


Další reakce k článku

 

Ivka napsala : "chválím za dobrej tip článku o ovlivňování v lékařství..... na těch doporučených stránkách jsou opravdu dobrý knihy k přečtení...... pokud by se někdo i přidal, neb to jsou dvdčka.... mohli bychom udělat sbírku a poprosit toma o vypálení:) krásný den všem....a mějte svoji hlavu:)"