Petice "NERUŠTE KONZULÁT V SYDNEY"

02.11.2009 09:55

Z Aucklandu od Mirka přišel tento mail (níže). Kdo budete chtít podepsat petici, bude k podpisu v úterý 3.11. v Bismarcku.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
Kdo chcete podepsat petici proti uzavření GK v Sydney, máte možnost si ji tady stáhnout, podepsat a poslat:
Mirek
 
 

*********************************
 
Vážený pan
PhDr. Jan Kohout,
ministr zahraničí České republiky
 
 
 
Dobrý den,
 
píšu vám dnes kvůli zprávě ČTK o plánovaném zrušení konzulátu v australském Sydney.
 

V denním tisku
https://www.ceskenoviny.cz/domov/zpravy/cr-zavre-mise-v-angole-zimbabwe-kolumbii-a-tri-konzulaty/403020
jsem se dočetl, že snad jsou nějaké plány na uzavření konzulátu ČR zde v Sydney. Chci Vás upozornit na mylnost takového kroku a žádám Vás o jeho znovuuvážení, resp. vzetí takového rozhodnutí zpět.
 
Sydney je daleko nejlidnatějším městem Austrálie, je také vstupní branou do ostatních zemí oblasti Oceánie. Jak Vy sami na svých stránkách
 
https://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/kultura_a_krajane/krajane/krajane_ve_svete/australie/index.html
 
uvádíte, v Austrálii je početně pátá největší česká komunita v zahraničí. Kromě trvale usídlených zde je ale i ohromné množství českých studentů na přechodném pobytu (vy sami toto budete vědět nejlépe), a ti žijí, studují a pracují v naprosté většině právě v Sydney. A tam kde čeští občané žijí (a podle Vás v okolí Sydney žije 36% Čechů v Austrálii), tam také je potřeba kontaktu s vlastí a podpory zprostředkovávané a zajišťované konzulátem, největší.
 
Kromě takové běžné denní práce ale zde v Sydney probíhají i rozličné akce, které propagují dobré jméno České republiky (a víte stejně tak dobře jako já, že není potřeba listovat deníky příliš dlouho na to, abychom zjistili, že díky nekonečným aférám je propagace dobrého jména České republice setsakra potřeba), které přibližují Australanům malinkou zemi s pohnutým osudem a nejistou budoucností v srdci Evropy, a které v neposlední řadě také stmelují českou komunitu. Na všech těchto akcích se významnou měrou podílí konzulát v Sydney, jak o tom ostatně nejlépe svědčí stránky konzulátu.
 
https://www.mzv.cz/sydney 
 
O podpoře ekonomické činnosti mezi oběma (a zrovna tak i okolními) zeměmi už ani nemluvím, o tom také budete dobře vědět Vy sami, zrovna tak jako Ministerstvo průmyslu a obchodu. Pro toto snad by CzechTrade byl dostačující; pro lidi ale rozhodně ne. Nezapomeňte prosím také na to, že do Canberry je to ze Sydney nějakých 300 kilometrů jedním směrem, takže nejde zdaleka jen o čas a peníze, ale - jak už jsem se zmínil, že většina rodáků už je staršího věku - i o zdraví.
 
Ani z ekonomického hlediska mi toto rozhodnutí nepřipadá korektní. Jak jsem si všiml při několika jednáních, které jsem s konzulátem měl, rozhodně se nedá říct, že by tamní zaměstnanci seděli se založenýma rukama - a jejich práci bude muset někdo převzít. Pokud by, jak je to naznačováno ve zmíněné zprávě ČTK, mělo dojít k převzetí agendy konzulátu firmou CzechTrade, nebo přesunutím do Canberry, výsledná úspora bude minimální, bude-li vůbec nějaká, anebo pokud dojde k úspoře větší, utrpí kvalita služeb doposud konzulátem poskytovaných.
 
Jak z té zprávy (kterou jsem mimochodem prozatím nenašel potvrzenou ani na stránkách vlády, ani na stránkách MZV) rozumím, jedná se o jednostranné rozhodnutí vlády. Je tedy možné, že budete namítat, že s tím nemáte co dělat. Já ale jsem přesvědčen že ano, že takové rozhodnutí je plně v pravomoci ministra zahraničí a nikoho jiného.
 
Prosím tedy, aby celý tento můj dopis byl panu ministrovi předán a prosím také, aby se pan ministr vládě ozval s námitkou co možná nejrazantnější, protože (abych byl maximálně stručný) český konzulát je v Sydney potřeba.

Závěrem dovolte abych Vám poděkoval za čas, který věnujete mému dopisu, budu panu ministrovi držet palce a těšit se na pozitivní odpověď a kladné vyřízení mé žádosti.
 

V úctě
 

Pavel Zvěřina,
občan České republiky a Austrálie.
 
Sydney, 20. října 2009

—————

Zpět