Pro rodiče s dětma - vyslání učitele

22.12.2012 09:59

Přišel tento email (níže) ohledně podání žádosti o vyslání učitele do Austrálie a na Nový Zéland. Pokud by byl zájem se k této žádosti připojit kontaktujteme mě na emailové adrese tomascello@xtra.co.nz

 

Vážení krajané,
 
Česká škola Melbourne a Sokol Melbourne spolu s Českou školou Perth a Czech and Slovak Association v Západní Austrálii se na Vás obrací s návrhem o podání žádosti o vyslání učitele do Austrálie a na Nový Zéland, za účelem podpory výuky českého jazyka. Učitele vysílá každoročně Dům zahraničních služeb, více informací v příloze nebo na www.dzs.cz.  – a to na dobu 12 – 18 měsíců. Cestovné, plat a finance na ubytování učitele, spolu s materiály hradí DZS v ČR.  
 
Česká škola v Perthu a Melbourne navrhují, aby tento učitel postupně strávil několik měsíců ve všech komunitách v Austrálii na na NZ, které projeví zájem. Úkolem vyslaného učitele bude obohatit a zpestřit výuku českého jazyka (pravidelná sobotní výuka pro děti, tématické workshopy, soutěžě, škola v přírodě, výuka dospělých...) a dále se podílet na činnosti krajanských spolků (pomoc při akcích, s krajanskými měsíčníky, program pro seniory, různé přednášky a večírky.....)
 
Pokud máte alespoň přeběžně zájem, aby ve Vaší komunitě učitel na nějakou dobu působil, prosím pošlete email s Vašimi kontakty nebo kontakt nominované osoby Zuzaně Vasitch (Melbourne) na zual@optusnet.com.au nebo telefonicky 0413 032 366 a to nejpozději do 20. ledna 2013. Upozorňujeme, že jde pouze o předběžný a prozatím nezávazný zájem, dalším krokem bude vypracování konkrétní žádosti s těmi, kdo zájem projeví. Všechny zájemce o tento projekt budeme dále informovat o podrobném návrhu projektu. Učitel může u Vás působit i velmi krátce, třeba jen několik týdnů.
Poznámka: Sokol Melbourne Inc. měl takto učitelky již dvakrát (poprvé v r. 1996 a pak o několik let později). Učitelky působily výhradně v Melbourne, ale náš současný návrh na “putovního učitele“ využívají už v Jižní Americe.
 
Doufáme, že i Vaše česká komunita uvítá tento návrh s nadšením. Prosíme o odpověď i v případě, že se rozhodnete do projektu nezapojit, abychom věděli, že jste tento email obrdřželi a návrh projednali s ostatními členy komunity.
 
Pokud víte i o dalších českých školách, třeba jen teprve vznikajících, prosíme, přepošlete jim tento email. Nemáme kontakt na Canberru a Auckland.
 
S přátelským pozdravem,
Zuzana Vasitch a Jitka Smith
Česká škola v Melbourne a Perthu
 

—————

Zpět