Jak nás zastupují a reprezentují v Canbeře!

30.07.2009 13:25

TO:  Czech and Slovak Club in Christchurch
 

RE: ODS POLITICAL CAMPAIGN BY THE CZECH EMBASSY IN CANBERRA (AUSTRALIA)

 

                                                                                                       

Dear Sir / Madam,

 

We have raised an immediate objection to the political campagain which its seems that the Ambassador of the Czech Republic, Mr. Juraj Chmiel and his wife, have begun in Canberra, Australia,  amongst the Czech and Czech-Australian community in support and behalf of the ODS party.

 

We believe that it is the role of an Ambassador to remain impartial and not influence the decision of Czechs and Czech-Australians living in Australia, through the Ambassador giving out private and confidential contact details of Czechs and Czech-Australians in Australia, to a THIRD PARTY, in this case the ODS, and asking them to vote for the ODS party.

 

We have sought to seek an immediate explanation why the Ambassador of the Czech Republic, Mr. Juarj Chmiel has broken Australian privacy laws in giving out personal and confidential contact details of Czechs and Czech-Australians in Australia, personal information which has been entrusted with a duty of care to the Embassy of the Czech Republic and the Ambassador.

 

The political email below sent by the Czech Embassy in Canberra has been forwarded to me by a Czech friend, who is in fact a CSSD voter and strongly objected to this SPAM and especially the breach of trust and the intrusion of her privacy which she had not expected from the the Embassy of the Czech Republic and the Czech Ambassador Mr. Juruj Chmiel,  in giving out her personal and private contact information which the Czech Embassy in Canberra has, to third parties for political purposes, as in this case for ODS political purposes.

 

I purpose a theorectical question, would the Czech Ambasador, Mr. Juraj Chmiel make available this private information of all Czechs and Czech-Australians living in Australia to OTHER CZECH POLITICAL PARTIES, including the CSSD and the Czech Communists. I very much doubt it!!!!!!

 

 

 

This has been an abuse of power and no regards have been shown to Australain privacy laws, by the Czech Ambassador!!

 

As you are aware, Czechs and Czech-Australians living in Australia are protected by the Privacy Act 1988, an act which relates to privacy laws and the protection of personal data of all Australians. The Ambassador and his wife have intentionally used private information of Czechs and Czech Australians for their own personal benefit and gains, for POLITICAL PURPOSES, and many in the Czech community in Australia see this as a serious breach of trust and Australian law. 

 

We ask the Ambassador of the Czech Republic in Australia, Mr. Juraj Chmiel, to PLEASE respect AUSTRALIAN LAW.

 

PRIVACY ACT 1988

93 Relief for breach etc. of certain obligations of confidence

(1) A confider may recover damages from a confidant in respect of a breach of an obligation of confidence with respect to personal information.

(2) Subsection (1) does not limit or restrict any other right that the confider has to relief in respect of the breach. (3) Where an obligation of confidence exists with respect to personal information about a person other than the confider, whether the obligation arose under a contract or otherwise, the person to whom the information relates has the same rights against the confidant in respect of a breach or threatened breach of the obligation as the confider has.

 

 

We would like to inquire if the Embassy of the Czech Republic and Mr. Juarj Chmiel have contacted your members, and given out personal private confidential information of Czechs and Czech-New Zealanders  living in New Zealand, to THIRD PARTIES, for POLITICAL PURPOSES .  How can the Czech Embassy in Australia and the Czech Ambassador be trusted with personal information of citizens, through this blatant  breach of law in giving out personál information to THIRD PARTIES?.

 

We believe that this type of behaviour where the Ambassador of the Czech Republic, intentionally breaks Australian privacy laws and gives private confidential personal contacts for the ODS political campagin is truly damaging the good name of the Czech Republic, through these political games both the Ambassador of the Czech Republic, Mr. Juraj Chmile and his wife wish to play in Australia,  which amounts to political interference in the rights of the Czech and Czech-Australian/New Zealand community in Australian/New Zealand to vote for who they wish, and to not receive SPAM messages from the Ambassador of the Czech Republic and the CZech Embassy in efforts of gaining political support for the ODS.

 

The Ambassador and his wife's POLITICAL MANEUVERINGS ARE unwelcome in Australia!!!!  His using his influence which the Czech people of the Czech Republic have entrusted him with is totally uncalled for.

 

 

THE AMBASSADOR AND HIS WIFE AS SENIOR DIPLOMATS AND REPRESENTATIVE OF THE CZECH PEOPLE MUST REMAIN NON-POLITICAL AS THE REPRESENTATIVES OF THE CZECH PRESIDENT AND THE CZECH PEOPLE.

 

This is totally unacceptable behaviour from a senior Diplomat and trust that the Czech Ministry of Foreign Affairs will act accordingly.

 

We ask your organisation and members in order to protect information which the Czech Embassy has about your members under privacy laws, to not be given out to THIRD PARTIES in the future,  to write to the Consulate General of the Czech Republic Mr. Vit Kolar, expressing your concern of protecting your privacy and security.

 

 

Czech Consulate General              Tel.: +61 2 9581 0100

of the Czech Republic         Fax: +61 2 9371 9635

169 Military Road                sydney@embassy.mzv.cz

Dover Heights NSW              www.mzv.cz/sydney  

 

 

Will have also sort to be informed what action will be taken to protect personal information which the Czech Ambassador has been entrusted with and the privacy of Czech and Czech-Australians/New Zealanders in that ensuring that personal private confidential personal contacts and information will NOT be given out again by the Czech Ambassador of Australia, to other third party organisations,  as in this case of the abuse of trust in breaking Australian Privacy Laws in giving the ODS party protected Czech state information for the ODS political maneuverings.

 

This breach of Australian privacy laws will be taken further and an official compliant will be lodged with DFAT. Living in Australia the Czech Embassy and the CZech Ambasador, Mr. Juraj Chmiel must be aware that this is a very serious matter and breach of trust for any Australian, and even for Czechs and Czech-Australians living in Australia, who are loyal to Australia and respect and follow Australian laws.

 

Yours sincerely,

 

John Mossoon

 

 

 

 V Canbeře, dne 27.07.2009

 

Vážení krajané,

 

jak jistě víte ve dnech 9.-10. října 2009 se uskuteční předčasné volby do Poslanecké sněmovny ČR. Ráda bych Vás v této souvislosti oslovila a požádala, pokud Vám není lhostejný další osud České republiky a pokud to bude z Vaší strany jen trochu možné,  abyste se těchto voleb zúčastnili.

 

Předčasné volby způsobilo hlasování o nedůvěře středo-pravicové vládě, které vyvolala Česká strana sociálnědemokratická (ČSSD). Tato strana se již několik let opírá o čím dál tím větší otevřenou podporu Komunistické strany Čech a Moravy (KSČM) a vzhledem k nepochopitelné podpoře, kterou má KSČM mezi českými voliči hrozí, že se jim podaří vytvořit oranžově-rudou koalici. Toto by byl velký krok zpět proti ideálům Sametové revoluce, jejíž 20. výročí si připomeneme  v listopadu t.r.

 

Nepochopitelné je rovněž chování ČSSD. Jako by tato strana zapomněla, že v roce 1948 se ji tehdejší KSČ za podporu při komunistickém puči odměnila jejím rozpuštěním a ti, kteří odmítali kolaboraci, skončili, pokud se jim nepodařilo utéct do zahraničí,  ve vězeních a v lágrech. Říká se, že do stejné řeky dvakrát nevkročíš. Bohužel, ČSSD se z minulosti nepoučila a do téže rudé řeky opět vstupuje.

 

Hrází této povodni může být jen silná středo-pravicová strana. V České republice naštěstí taková strana existuje - je jí Občanská demokratická strana (ODS), ale potřebuje i Vaši podporu. Není totiž jedinou středo-pravicovou stranou, ale ty další jsou malé a v konečném důsledku nemají šanci se dostat do sněmovny. Hlasy středo-pravicově orientovaných voličů, kteří tyto malé strany volí, se tak zbytečně ztrácejí a v konečném hodnocení tak posiluje levicový blok ČSSD-KSČM. Proto prosím, pokud máte zájem zastavit opětovný nástup komunistů k moci, dejte svůj hlas ODS.

 

ODS myslí i na krajany a již léta se snaží v parlamentu prosadit korespondenční hlasování, které by umožnilo volit i těm, kteří se z nějakého důvodu nemohou dostavit zejména do volebních místností v zahraničí. Již velkým problémem bylo prosadit konání voleb v zahraničí. ČSSD, KSČM, ale i některým středovým a středo-levicovým stranám je zřejmé, že většina krajanů je pravicově orientovaná a že ve volbách budou podporovat zejména středo-pravicové strany. Ulehčením voleb v zahraničí by si jen zbytečně podřezávaly pod sebou větev. Proto se tak brání zjednodušení systému a umožnění korespondenčních voleb.

ODS jako jediná čitelná středo-pravicová strana se i nadále bude snažit prosadit korespondenční volbu, aby krajanům ulehčila možnost spolurozhodovat o dění ve své vlasti, ze které velká řada musela odejít kvůli rudé nadvládě, kterou komunistům umožnila nastolit i ČSSD.

ODS ví, jak je  pro mnoho krajanů nesmírně komplikované  se dostavit na naše zastupitelské úřady a tam odvolit, ať už z důvodu vzdálenosti, finančních ale také mnohdy i zdravotních. Proto udělá vše proto, aby v parlamentu korespondenční volbu prosadila. Naši krajané si to jistě zaslouží. K tomu ale ODS potřebuje Vaši podporu ve volbách.

V zahraniční se přechodně, či trvale zdržuje kolem 2 milionů Čechů. Lze jen těžko odhadovat, kolik z nich splňuje všechny náležitosti, aby se mohli zúčastnit voleb, nicméně i tak zůstává obrovská skupina lidí, která by se mohla zúčastnit voleb. A dovolím si tvrdit, že velká většina z nich nemá sebemenší důvod volit levicou koalici a tak zamezit návratu těch, kterým před 20 lety Sametová revoluce zkřížila plány.

V zahraničí na našich zastupitelských úřadech lze volit dvěmi způsoby. V každém případě musí volič předložit platný doklad o totožnosti a českém státním občanství (Podle zákona o volbách jsou těmito doklady platný cestovní, diplomatický nebo služební pas České republiky anebo cestovní průkaz, nebo platný občanský průkaz.). Dále musí být volič zapsán ve zvláštním seznamu voličů vedeným na zastupitelském úřadě, ve kterém chce volit (první způsob).

Pokud se volič nebude vyskytovat v době voleb v územním obvodu příslušného zastupitelského úřadu České republiky, může mu tento úřad vydat na základě jeho žádosti voličský průkaz, na který je potom volič oprávněn hlasovat v jakémkoliv zvláštním volebním okrsku v zahraničí a v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky (druhý způsob). Žádost o vydání voličského průkazu se podává písemně (s ověřeným podpisem voliče) nebo osobně. Na voličský průkaz může na zastupitelském úřadě volit i ten volič, který si voličský průkaz vyřídí v zákonné lhůtě v místě svého trvalého bydliště v České republice.

Pro občany ČR, kteří žijí dlouhodobě, či trvale v zahraničí, tedy pro většinu krajanů, je nejlépe se nechat zanést do zvláštního seznamu voličů vedeným na zastupitelském úřadě. Pak již mohou bez dalších byrokratických překážek, po předložení platného českého průkazu totožnosti, volit na "mateřském" zastupitelském úřadě při všech volbách, které se tam uskuteční. Pokud  budete vědět, že v době voleb budete v blízkosti jiného zastupitelského úřadu, nebo přímo v České republice, stačí v zákonem dané lhůtě požádat úřad, kde jste zapsáni ve zvláštním seznamu o vystavění voličského průkazu a s ním pak můžete volit kdekoliv.

A jaké jsou lhůty pro říjnové volby?

Pokud jste již vedeni ve zvláštním seznamu voličů  na zastupitelském úřadě, tak nemusíte dělat nic. Jen si prověřit platnost Vašich českých dokladů totožnosti a 9. nebo 10. října  2009 (9.10. 14.00-22.00 hod) a 10.10. od 08.00 - 14.00 hod)  přijít k volbám buď na Velvyslanectví v Canbeře, nebo na Generální konzulát do Sydney (v jiných zemích se může hodina, ale i den voleb lišit).

Pokud nejste ve zvláštním  seznamu, tak do 30.08.2009 (datum doručení) musíte požádat o zapsání do něho a to buď osobně nebo poštou. Žádá se písemně, doložené originálem, popřípadě ověřenou kopií dokladů potvrzujících totožnost žadatele, jeho státní občanství České republiky a bydliště v územním obvodu zastupitelského úřadu, kde má být zapsán do zvláštního seznamu. Pro žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem není žádný formulář. Nezapomeňte ale, že pokud budete doklady posílat poštou, tak musí být ověřené.

Pokud budete chtít vystavit voličský průkaz, tak můžete  požádat o vydání voličského průkazu a to písemným podáním opatřeným ověřeným podpisem voliče, doručeným nejpozději  2. října 2009, zastupitelskému úřadu, nebo osobně.

 

Pokusila jsem se shrnout nejdůležitější byrokratická fakta, která jsou nevyhnutná, abyste mohli volit a tak se spolupodílet na osudu naší země. Podrobněji všechno najdete v zákonu č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a určitě i na webových stránkách zastupitelských úřadů.

A proč Vám to všechno píši právě já? Jmenuji se Iveta Chmielová Dalajková, jsem kandidátkou Občanské demokratické strany do Poslanecké sněmovny pro letošní volby. Najdete mne na kandidátce Středočeského kraje (pod č.16) a v současnosti přechodně pobývám v Austrálii.

Jednou z mých hlavních priorit je krajanská otázka, zejména umožnění korespondenční volby. Podle existujícího stavu musíte osobně přijít k volbám, všechno ostatní, pokud máte platné české doklady (zapsání do zvláštního volebního seznamu, či žádost o vydání voličského průkazu a jeho zaslání), lze již vyřídit korespondenčně. Mojí snahou a snahou celé ODS je umožnit i volit na dálku, aby se odbourala nutnost přijít do volební místnosti. Vím, jak je to pro řadu z Vás obtížné a zejména v Austrálii ale např. i v USA, Kanadě, Argentině a jinde, kde jsou obrovské vzdálenosti, které kladou zvýšenou náročnost na finance, ale i zdravotní stav a v neposlední míře to zabere i spoustu času.

Bohužel letošní volby budou ještě probíhat starým způsobem. Ale pokud vyhraje ODS, tak je velká šance, že se nám podaří prosadit korespondenční volbu již pro příští volby. K tomu ale potřebujeme i Vaše hlasy. V Austrálii a na Novém Zélandě, ale i jinde v cizině, Vás žije nezanedbatelný počet. Každý hlas se počítá a je důležitý.

Samozřejmě, mám i další priority a cíle. Vše další se můžete dozvědět při shlédnutí mých webových stránek, www.ivetachmielova.estranky.cz. Na těchto stránkách jsou i odkazy, které Vás zavedou na další stránky, které mluví podrobně o politice a cílech ODS. Můžete si mne vyhledat i na facebooku, www.facebook.com. Ráda Vám odpovím i na Vaše případné dotazy.

Na zasedání Státní volební komise 15. července 2009 byl v souladu s ustanovením  volebního zákona určen losem volební kraj, jemuž jsou podřazeny zvláštní volební okrsky v zahraničí. Volebním krajem, do něhož budete hlasovat  v zahraničí, je Královéhradecký kraj, tudíž mne na kandidátních listinách ODS na zastupitelských úřadech neuvidíte. Vaše hlasy pro ODS v královéhradeckém kraji ale pomohou celé ODS.

Pojďte prosím k volbám a volte Občanskou demokratickou stranu.

 

Děkuji Vám.

 

Mgr. Iveta Chmielová Dalajková

---------------------------------

 

Velvyslanectví v Canbeře

 

—————

Zpět