Čeští občané nabytím cizího státního občanství po 1. lednu 2014 neztratí státní občanství ČR.

V návaznosti na publikaci nového zákona o státním občanství ve Sbírce zákonů, zveřejňujeme základní informaci Ministerstva vnitra ohledně hlavních změn, které v oblasti státoobčanské agendy nový zákon, účinný od 1. ledna 2014, přináší.

Zásadní změnu představuje ustanovení, na jehož základě čeští občané, kteří budou mít zájem o nabytí cizího státního občanství na základě žádosti, neztratí po 1. lednu 2014 státní občanství ČR. Dotazy k dané problematice nad rámec zveřejněné informace (viz. příloha)doporučujeme tazatelům adresovat Oddělení státního občanství a matrik odboru všeobecné správy Ministerstva vnitra, jež je gestorem státoobčanské agendy.

Převzato ze stránek Konzulátu České Republiky v Sydney.

Další odkazy:

Změna věkové hranice pro program Working Holiday na Novém Zélandu

Nový Zéland vlajka

9.11.2011 - Protokol k programu Working Holiday mezi Českou republikou a Novým Zélandem, který loni podepsali K. Schwarzenberg a M. McCully, vstoupí v platnost dne 1.12.2011. Více...

 


Úrazové pojištění pro členy Českého a Slovenského společenského klubu v Christchurch

Všem členům Českého a Slovenského společenského klubu v Christchurch.

 

Úrazové pojištění členům klubu i jejich rodinným přislušníkům mladších 19 let v hodnotě $2000 ZDARMA!

 

Pro více informací a další členské výhody připravené ve spolupráci s AIL volejte

Milana Kučeru - Mob: 022 606 8768.

 

Původní dokument "special new benefit" ke stažení.

Další info: www.ailnz.co.nz


Pro děti

Dvě vnitřní hřiště pro děti při deštivém počasí Lollipop's playland a Chipmunks.